Vitaliteit is waardevol meedoen

Ik geloof dat er voor iedereen een plek is in deze wereld waar diegene tot bloei kan komen. Om tot volle bloei te kunnen komen moet je niet alleen fit en gezond zijn, maar ook mee kunnen doen in de samenleving en iets kunnen betekenen voor je omgeving. Dit is volgens mij de basis van gezondheid en vitaliteit.

Daarom richt ik me op twee kanten. Enerzijds door het adviseren van organisaties hoe ze zaken zo kunnen regelen dat er een steunende, stimulerende en plezierige werkomgeving ontstaat en anderzijds gericht op de individuele mens. Dit laatste doe ik door coaching op de onderwerpen leefstijl, vitaliteit, persoonlijk leiderschap en stressmanagement.

 

Samen zoeken naar de beste oplossing voor jou of jouw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op