Diensten

Coaching

Gratis kennismakingsgesprek

Vrijblijvend kennis maken om te ervaren of ik pas bij jou en of ik antwoord kan geven op jouw coachvraag. Een kennismakingsgesprek duurt circa 30 minuten.

Intake

Voor een coachtraject doen we eerst een intake om te bepalen hoe lang een traject duurt en de achtergronden van jouw coachvraag volkomen duidelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat we gericht en effectief aan jouw vraag kunnen werken. Een intake duurt 75 – 90 minuten.

Coachafspraak

Een losse coachafspraak van maximaal 90 minuten per keer is geschikt als je wilt sparren over een bepaald thema en hiermee zelf verder wilt.

Coachtraject kort

In 5 sessies van maximaal anderhalf uur gaan we gestructureerd aan de slag met jouw coachvraag. Een intake gaat vooraf aan het traject om goed zicht te krijgen op jouw specifieke vraag.

Coachtraject lang

Voor alle vragen waarin het korte coachtraject onvoldoende is wordt een maatwerktraject voorgesteld. Na de intake wordt een inschatting gemaakt van de benodigde tijd en een passend voorstel gemaakt. Meestal gaat het om 8 – 12 sessies die uitgespreid over een langere periode plaatsvinden.

Organisatiescans

Wil je weten hoe het staat met het ‘werkvermogen’ van je medewerkers, met hun ‘duurzame inzetbaarheid’ of met een ander aspect dat gaat over vitaliteit en werken? Er zijn twee mogelijke routes om dit te weten te komen.

  1. Een wetenschappelijk onderbouwde manier om hier achter te komen is door het inzetten van vragenlijstonderzoek. Hiervoor werk ik graag met TNO en het JOHAN portaal. Op deze manier is heel goed duidelijk te maken welke thema’s de aandacht verdienen. Om het thema goed te kunnen laden is het aan te bevelen om verdiepende interviews te houden met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Dit kan alle medewerkers betreffen, maar ook een afspiegeling zijn van de organisatie. Het koppelen van bijvoorbeeld de DIX vragenlijst met een interview en spiegelgesprek kan je als werkgever al voldoen aan de richtlijn van goed werkgeverschap zoals bedoeld in artikel 18 van de arbowet.
  2. Op een hele organische manier kan het ook door middel van de metafoor van ‘samen op reis’ of met behulp van een ‘koerskaart’ op een bepaald thema. Dit levert meteen extra bewustzijn op bij medewerkers en concrete voorbeelden en verbetervoorstellen vanuit de organisatie. Hier ligt de focus op bewustzijn creëren en zoeken naar eigen oplossingen.

Workshops

Workshops kunnen allerlei onderwerpen hebben en zijn bedoeld als inspiratiebron voor medewerkers om een bepaald thema op de kaart te zetten of als onderdeel van een traject verdiepende kennis aan te bieden. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn alle leefstijlthema’s als voeding, bewegen, middelen gebruik, stress, ontspanning en slaap. Bij de leefstijlthema’s wordt rekening gehouden met de (werk)omgeving van mensen, bijvoorbeeld ploegendiensten of fysiek zwaar werk. Ook (persoonlijk) leiderschap en cultuur kunnen een onderwerp zijn, hier gaat het dan vooral om inzicht te geven in gedragspatronen en hoe we doorgaans geneigd zijn deze in stand te houden, ook als we weten dat ze eigenlijk niet zo goed werken.

Brainstormsessies

Brainstormsessies zijn heel geschikt om een bepaald thema van alle kanten goed te belichten en zicht te krijgen op de oplossingsrichting. Een voorbeeld hiervan is een sessie die gaat over langer doorwerken en hoe we dat met elkaar kunnen regelen. Door medewerkers zelf te laten nadenken over wat zij zelf nodig hebben om in gezondheid hun AOW te halen én na te laten denken over hun eigen rol hierin en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben komen soms verrassende oplossingen naar boven die eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Een gestructureerde brainstormsessie over een groot onderwerp duurt meestal 2 x 90 minuten.

Stresstest

Tijdens een stresstest krijg je, op basis van je hartritme, zicht op wat jou stress oplevert en hoe je dit kunt reguleren. Door dit gedurende de test direct te ervaren blijft het beter hangen en heb je meteen handvatten voor de dagelijkse praktijk om je stress eerder te herkennen en er op in te spelen.

Drijfverenanalyse

Aan de hand een aantal stellingen geef je antwoord op wat voor jou belangrijk is en wat je stoort qua gedrag bij jezelf en bij anderen. Dit wordt vertaald in een “kleurenprofiel” met jouw 7 drijfveerkleuren. Hierdoor krijg je inzicht in jouw voorkeursgedrag. Waar krijg je energie van en wat je energie kost. Het systeem van kleuren geeft een helder inzicht in hoe dingen samenhangen en waar jouw twijfel, frustratie of gepieker vandaan komt. Inzicht in je drijfveren kan je dus ook helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Samen zoeken naar de beste oplossing voor jou of jouw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op