Verzuimmanagement

Inzetten op duurzame inzetbaarheid

Verzuimmanagement gaat over hanteerbaar maken van verzuim. Daar zitten twee kanten aan. De ene kant is het huidige verzuim zo veel mogelijk omlaag brengen. De andere kant is verzuim voorkómen. Dat doe je door te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Verhoog productiviteit en voorkom verzuim

Bewegink zet in op duurzame inzetbaarheid. Je kunt preventief al veel doen. Een gezonde leefstijl stimuleren, en het bedrijfsproces zo inrichten dat medewerkers prettiger werken en lekkerder in hun vel zitten. Als mensen zich gewaardeerd voelen, gaan ze met meer plezier naar het werk. Dat verhoogt de productiviteit én voorkomt verzuim.

Meer weten of kennismaken?

Ondersteuning bij verzuimmanagement

Bewegink ondersteunt bij verzuimmanagement. Met een gedegen analyse van de verbeterpunten in de organisatie en van groepen medewerkers. De analyse is de basis voor een goed plan van aanpak.

Natuurlijk is het zaak ook goed te kijken hoe het huidige verzuim verlaagd kan worden. Per geval bekijk je wat de juiste aanpak is. De regierol van de leidinggevende is hierin cruciaal. Bewegink ondersteunt leidinggevenden bij die regierol – of kan desgewenst een deel van die rol (tijdelijk) overnemen.

Meer weten over verzuimmanagement?

Neem vrijblijvend contact op