Persoonlijk leiderschap

Optimaal presteren voelt lekker en het is ook nog eens goed voor het bedrijf. Presteren kan pas optimaal als je jezelf kent en zelf het roer in handen neemt. Met andere woorden: persoonlijk leiderschap. Daarvoor ben je je eerst bewust geworden van (oud) onbewust leef- en werkgedrag. Je moet er dus mee bezig zijn geweest, in dialoog met jezelf.

Eigen regie

John Lennon zei: Life is what happens to you while you’re making other plans. Daar heb je weinig invloed op zo lijkt het in eerste instantie. Je hebt natuurlijk wel invloed op hoe je reageert op die gebeurtenissen. Proactief regie nemen in deze situaties noemen we persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap betekent: regie voeren over je eigen leven en in situaties die je overkomen. Hoe je dat kan doen is al erg veel over geschreven. Welke theorie nou het beste is doet er niet zoveel toe. Welke stappen in de praktijk voor jou werken wél!

Meer weten of kennismaken?

Training persoonlijk leiderschap

 In de training persoonlijk leiderschap krijg je dan ook praktische handvatten voor jezelf om te gebruiken in het dagelijkse leven. Hierbij kijken we naar wat je sterke punten zijn die je kunt gebruiken en welke valkuilen je bij jezelf herkent en hoe je die kunt omzeilen. Ook kijken we naar jouw normen en waarden omdat die je veel richting en houvast geven in het maken van keuzes. Keuzes helpen je regie te nemen over de dingen die je in het leven overkomen.

Meer weten over trainingen persoonlijk leiderschap?

Neem vrijblijvend contact op